پوشش خبری فراخوان در خبرگزاری شبکه آی‌فیلم و چندین خبرگزاری معتبر

برای مشاهده ی خبر اینجا را گلیک کنید.