پایان شهریور آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره «نظاره» فراخوان دومین دوره جشنواره فرهنگی و هنری «نظاره» تمدید شد.

برای مشاهده بارتاب خبری تمدید مهلت شرکت در دوره دوم جشنواره در خبرگزاری مهر، اینجا را کلیک کنید.

 

برای مشاهده بارتاب خبری تمدید مهلت شرکت در دوره دوم جشنواره در سایت معتبر هنری فستیوآرت، اینجا را کلیک کنید.